Strategisk planeringStrategic Planning

 

De två måsarna har tappat bort sin kollega i planeringen vilket kan ställa till problem eftersom de alla tre hade en uppgift från början.

En ide föds och skall göras om till konkreta resultat. Det kan vara en produkt som ska tillverkas, eller en process som leder till nya ideer. Oberoende av vad som ska planeras krävs att alla tänkbara externa och interna möjligheter och hinder beaktas vid planeringen och att ingen kugge försvinner i processen.

Jag kan erbjuda rådgivning och stöd i en planeringsprocess, till enskilda eller grupper inom en organisation.

masarna

The two seagulls have lost their colleague in the planning process which has created a real challenge for them since all three had its specific task from the outset.

An idea is born and needs to be turned into results. It might be a product which needs to be manufactures, or a process leading to an improved organizaion producing results. Whatever needs to be planned, all possible external and internal possibilities and challenges need to be taken into account in the planning process to make sure there are no loop holes.

I can offer advice and support in the planning process, to individuals or teams within an organization.

masarna